EB5 Investors Magazine Volume 2 Issue 2 | Page 78

76 E B 5 I n v e s to r s M ag a z i n e